Цукровий діабет 2-го типу: мікро- та макросудинні ускладнення через призму клінічного випадку

Саєнко Я. А.

ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна;
ДУ «Центр кардіології та кардіохірургії
МОЗ України», Відділення кардіометаболічних захворювань; м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1953-1066

Марушко Є. Ю.
ДУ «Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України», , м. Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0696-9926

Зубович І. В.
ДУ «Центр кардіології та кардіохірургії
МОЗ України», відділення кардіометаболічних захворювань, м. Київ, Україна
https://orcid.org/0009-0006-5762-588X

Маньковський Б. М.
ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна;
https://orcid.org/0000-0001-8289-3604

Ключові слова: цукровий діабет, інфаркт міокарда, хронічна хвороба нирок, діабетична ретинопатія, діабетична полінейропатія.

Резюме

Пізнє виявлення та тривала декомпенсація цукрового діабету призводять до розвитку важких судинних ускладнень. Наведений клінічний випадок чітко показує зв’язок несвоєчасно діагностованого цукрового діабету та розвитку тяжких, незворотних наслідків.

Відомо, що цукровий діабет призводить до ураження органів-мішеней: очей, нирок, серця, а також судин та нервових закінчень. Ми вирішили описати клінічний випадок чоловіка, в якого розвинулись типові ускладнення цукрового діабету та показати комплексний підхід до лікування коморбідного хворого. Призначення сучасної терапії згідно світових рекомендацій призводить до відтермінування розвитку ускладнень, але, на жаль, пізня діагностика діабету в даного пацієнта призвела до незворотних наслідків.

Слід пам’ятати, що дотримання режиму харчування, чіткого контролю рівня глікемії, артеріального тиску, холестерину, та фізична активність дозволяють зменшити розвиток мікро- та макро- судинних ускладнень у людей з цукровим діабетом 2-го типу.

 

Література

1. P. Theofilis et al. Diabetes Mellitus and Heart Failure: Epidemiology, Pathophysiologic Mechanisms, and the Role of SGLT2 Inhibitors. Life. 2023. Vol. 13, no. 2. P. 497. URL: https://doi.org/10.3390/life13020497

2. Magliano DJ, Boyko EJ; IDF Diabetes Atlas 10th edition committee. IDF Diabetes Atlas [Internet]. 10th ed. Brussels: International Diabetes Federation; 2023. https://doi. org/10.1016/j.diabres.2021.109119

3. ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer D, et al.; American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2023. Diabetes Care. 2023;46(Suppl1):S19-S40. https://doi.org/10.2337/dc23-S002

4. American Diabetes Association. Obesity management for the treatment of type 2 diabetes: standards of medical care in diabetes—2022. Diabetes Care. 2022;45, S113-s124.

5. American Diabetes Association. Cardiovascular disease and risk management: standards of medical care in diabetes—2024. Diabetes Care. 2024;45, S144-s174.

6. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Nephrology and Dialysis. 2023. Vol. 25, no. 2. P. 141221. URL: https://doi. org/10.28996/2618-9801-2023-2-141-221

7. Kaplinsky E. DAPA-HF trial: dapagliflozin evolves from a glucose-lowering agent to a therapy for heart failure. Drugs Context. 2020;9:2019-11-3. https://doi. org/10.7573/dic.2019-11-3

8. Pei J, Wang X, Xing Z, Zheng K, Hu X. Short-term and long- term outcomes of revascularization interventions for patients with severely reduced left ventricular ejection fraction: a meta-analysis. ESC Heart Fail. 2021;8(1):634-643. https:// doi.org/10.1002/ehf2.13141

9. Theresa A McDonagh, Marco Metra, Marianna Adamo, Roy S Gardner, Andreas Baumbach, Michael Böhm, Haran Burri, Javed Butler, Jelena Čelutkienė, Ovidiu Chioncel, John G F Cleland, Maria Generosa Crespo-Leiro, Dimitrios Farmakis, Martine Gilard, Stephane Heymans, Arno W Hoes, Tiny Jaarsma, Ewa A Jankowska, Mitja Lainscak, Carolyn S P Lam, Alexander R Lyon, John J V McMurray, Alexandre Mebazaa, Richard Mindham, Claudio Muneretto, Massimo Francesco Piepoli, Susanna Price, Giuseppe M C Rosano, Frank Ruschitzka Focused Update of the 2021 ESC Guide- lines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure ESC Clinical Practice Guidelines, 25 Aug 2023 10.1093/eurheartj/ehad195

10. Packer M, Anker SD, Butler J, Filippatos G, Ferreira JP, Pocock SJ, et al.; EMPEROR-Reduced Trial Committees and Investigators. Empagliflozin in Patients With Heart Failure, Reduced Ejection Fraction, and Volume Overload: EMPEROR-Reduced Trial. J Am Coll Cardiol. 2021;77(11):1381-1392. https://doi.org/10.1016/j. jacc.2021.01.033

11. Oyama K, Raz I, Cahn A, Goodrich E, Bhatt D, Leiter L, et al. Influence of cardiovascular drugs on the efficacy and safety of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus in the DECLARE-TIMI 58 trial [abstract]. Eur Heart J. 2021;42 Suppl 1:ehab724.2961. https://doi.org/10.1093/ eurheartj/ehab724.2961

 

12. Hyts AR. [The latest therapeutic opportunities in the treatment of chronic heart failure]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2021;(4):1-6. Ukrainian. https://doi.org/10.32471/ umj.1680-3051.144.214325 

Опубліковано 
2024

Як цитувати:

Саєнко Я. А., Марушко Є. Ю., Зубович І. В., Маньковський Б. М. (2024). Цукровий діабет 2-го типу: мікро- та макросудинні ускладнення через призму клінічного випадку. Діабет Ожиріння Метаболічний синдром 13(3), 34-39.

https://doi.org/10.57105/2415-7252-2024-3-02