Редакційна політика журналу
«Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»
Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» - незалежне видання для практикуючих лікарів.

Видається з 2012 року. Мета журналу - післядипломна освіта лікарів-ендокринологів та сімейних лікарів. Аудиторія журналу - лікарі-ендокринологи, сімейні лікарі, вузькі фахівці. 6 тематичних випусків на рік. Розповсюджується безкоштовно серед фахівців і медустанов України.
В жуpналі публікуються пеpедові і оригінальні статті, короткі повідомлення, замітки з пpактики, лекції, огляди, листи в pедакцію. Оригінальні статті супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців в даній області. Надіслані до редакції статті проходять рецензування. Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Всі представлені матеpіали pецензуються і обговорюються pедакційною колегією. До публікації приймаються статті, які раніше не видавалися.

Перепублікація статей можлива тільки з письмової згоди редакції та обов'язкового посилання на «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром». Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. Pедколегія залишає за собою пpаво скорочувати і pедагувати статті. Відмова від публікації може не супроводжуватися роз'ясненням її причини і не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

Відповідальність за достовірність рекламних публікацій несуть рекламодавці.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, що стосується конкретного рукопису, виникає в тому випадку, якщо один з учасників процесу рецензування або публікації, автор, рецензент або редактор має зобов'язання, які могли б вплинути на його або її думку (навіть якщо це і не відбувається насправді). Фінансові відносини (наприклад, пов'язані з прийомом на роботу, консультаціями, володінням акціями, виплатою гонорарів і висновками експертів), прямі або через близьких родичів - найбільш часта причина виникнення конфлікту інтересів. Проте можливі й інші причини: особисті відносини, наукове суперництво і інтелектуальні уподобання.

Автори при поданні рукопису (будь то стаття або лист) несуть відповідальність за розкриття своїх фінансових і інших конфліктних інтересів, здатних вплинути на їх роботу. В рукопису повинні бути згадані всі особи і організації, що зробили фінансову підтримку, а також іншу фінансову або особисту участь.

Редакція журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» дуже сподівається на ваш інтерес до нашого видання. Ми будемо щиро вдячні за будь-які коментарі, відгуки, побажання.

Вимоги до статей, що публікуються в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»


Вимоги до оформлення рукописів статей для опублікування в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» викладені в «Єдиних вимоги до рукописів, які направляються в журнали біомедичного профілю» (Uniform Requirements for Manuscripts (URM) Submitted to Biomedical Journals) (переглянуті в 2010 г.). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/


Політика вільного доступу

Статті журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.

Плата за публікацію

Статті в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» публікуються безкоштовно для всіх авторів.
Редакція не стягує з авторів плату за розміщення статей у відкритому доступі, процедури відбору статті і рецензування, підготовку журналу до друку, а так же зміст сайту і електронне депонування рукописів.