Політика журналу

«Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»

Науково-практичний медичний рецензований журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» заснований в 2012 році. Засновники: ВГО «Українська діабетологічна асоціація» та Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика.

Важливість видання журналу обумовлена актуальністю проблеми цукрового діабету, постійно зростаючою кількістю людей, які страждають на це захворювання, високим ризиком розвитку ускладнень діабету, які вражають практично всі органи і системи організму. Саме тому лікування цукрового діабету має бути комплексним, мультидисциплінарним. У терапії хвороби беруть участь не тільки ендокринологи-діабетології, а й лікарі інших медичних спеціальностей.
Проблема цукрового діабету тісно пов’язана з ожирінням. 
Ожиріння є важливою самостійною медичною проблемою, що вимагає пильної уваги і вивчення. Крім того, діабет асоційований з цілим рядом інших клінічних і патофізіологічних феноменів, часто об’єднується під терміном «метаболічний синдром». Виходячи з цих міркувань, в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» обговорюються актуальні проблеми та підходи до лікування даних патологічних станів.

ISSN: Print     2304-6090

       On-line 2415-7252

У кожному номері журналу публікуються статті авторитетних міжнародних
фахівців.
 

Згідно з існуючими домовленостями і з дозволу відповідних журналів, публікуються перекладені українською мовою найбільш цікаві та актуальні статті з провідних світових журналів. Така тісна співпраця з колегами з інших країн дозволяє знайомити читачів з найсвіжішими даними наукових досліджень в цій галузі медицини.

В журналі публікується і практична інформація, «майстер-класи», присвячені різним питанням лікування цукрового діабету та його ускладнень.

Політика відкритого доступу

Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.
Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.
Журнал працює за ліцензією CC Attribution-ShareAlike 4.0 International. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 25095-15055ПР

Входить в ТОП Українських наукових журналів з медицини.
Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і доктора філософії за спеціальності 222 «Медицина», категорія «Б» (затверджено Наказом Міністерства освіти та науки України від 23.12.2022 № 1166).

Ліцензія Creative Commons

Про журнал
«Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»

Науково-практичний медичний рецензований журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» видається під егідою ВГО «Українська діабетологічна асоціація» та Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

Випускається з 2012 года під керівництвом члена-кореспондента НАМН України Маньковського Бориса Микитовича.

Важливість видання журналу обумовлена актуальністю проблеми цукрового діабету, постійно зростаючою кількістю людей, які страждають на це захворювання, високим ризиком розвитку ускладнень діабету, які вражають практично всі органи і системи організму. Саме тому лікування цукрового діабету має бути комплексним, мультидисциплінарним. У терапії хвороби беруть участь не тільки ендокринологи-діабетології, а й лікарі інших медичних спеціальностей.

Проблема цукрового діабету тісно пов’язана з ожирінням.

Ожиріння є важливою самостійною медичною проблемою, що вимагає пильної уваги і вивчення. Крім того, діабет асоційований з цілим рядом інших клінічних і патофізіологічних феноменів, часто об’єднується під терміном «метаболічний синдром». Виходячи з цих міркувань, в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» обговорються актуальні проблеми та підходи до лікування даних патологічних станів.

 


У кожному номері журналу публікуються статті авторитетних міжнародних
фахівців.

Згідно з існуючими домовленостями і з дозволу відповідних журналів, публікуються перекладені українською мовою найбільш цікаві та актуальні статті з провідних світових журналів. Така тісна співпраця з колегами з інших країн дозволяє знайомити читачів з найсвіжішими даними наукових досліджень в цій галузі медицини.

В журналі публікується і практична інформація, «майстер-класи», присвячені різним питанням лікування цукрового діабету та його ускладнень.

Входить в ТОП Українських наукових журналів з медицини.