Рецензування та дотримання редакційної етики

Рецензування

Всі дослідницькі статті, огляди та клінічні випадки, які отримує журнал, проходять експертну оцінку. Рецензенти є членами редакційної колегії, фахівцями у галузі досліджень статті. В процесі рецензування статті задіяні мінімум два рецензента.

Рецензенти після оцінки рекомендують призначеному редактору, чи слід прийняти, переглянути чи відхилити рукопис. Процес експертного огляду подвійний сліпий. Рецензенти та автор є анонімними один для одного. Рецензенти – провідні фахівці в галузі клінічної та експериментальної діабетології.

Плата за публікацію
Статті в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» публікуються безкоштовно для всіх авторів.
Редакція не стягує з авторів плату за розміщення статей у відкритому доступі, процедури відбору статті і рецензування, підготовку журналу до друку, а так же зміст сайту і електронне депонування рукописів.

Політика журналу стосовно плагіату

Ми вважаємо неприпустимою будь-яку форму плагіату, включаючи самоплагіат. Всі подані статті піддаються виявленню плагіату. Для цього редакційний колектив використовує пошукові системи для тексту статті та подібності в бібліографії з іншими статтями.

Можливі причини відхилення статті

Стаття не має належної наукової якості, була раніше опублікована в цьому чи інших журналах, не пройшла перевірку плагіату або не була оформлена відповідно до рекомендацій для авторів

Політика відкритого доступу

Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.
Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.
Журнал працює за ліцензією CC Attribution-ShareAlike 4.0 International. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

Індексація журналу

Всі опубліковані статті індексуються в Crossref, Google Scholar, Ulrichsweb, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD). Копії всіх статей також зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Етика

Параметри досліджень, умови їх проведення та кваліфікація дослідників повинні повністю відповідати вимогам Директивам Європейського Парламенту та Ради 2001/20/ЄС від 04 квітня 2001 року, 2001/83/ЄС від 06 листопада 2001 року, Постанов Європейського Парламенту та Ради 1901/2006 від 12 грудня 2006 року та 1902/2006 від 20 грудня 2006 року, ICH GCP, Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину, Законам України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про захист персональних даних», Гельсінкської декларації: рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини, рекомендаціям ВООЗ Етичним комітетам, що проводять експертизу біомедичних досліджень, Етичному кодексу українського лікаря, Етичному кодексу вченого України.

Дозвіл на проведення дослідження має бути наданий локальною етичною комісією на підставі ознайомлення з усіма його параметрами. Пацієнти можуть бути включені в дослідження лише після надання ними інформованої згоди на участь у дослідженні.

Положення про конфіденційність

Імена та мейл-адреси внесені на цьому сайті будуть використовуватися виключно для потреб цього журналу задля забезпечення видавничого процесу та ні в якому разі не будуть передаватись третім особам

Редакційна політика журналу
«Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»

Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» – незалежне видання для практикуючих лікарів.

Видається з 2012 року. Мета журналу – післядипломна освіта лікарів-ендокринологів та сімейних лікарів. Аудиторія журналу – лікарі-ендокринологи, сімейні лікарі, вузькі фахівці. 6 тематичних випусків на рік. Розповсюджується безкоштовно серед фахівців і медустанов України.
В жуpналі публікуються пеpедові і оригінальні статті, короткі повідомлення, замітки з пpактики, лекції, огляди, листи в pедакцію. Оригінальні статті супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців в даній області. Надіслані до редакції статті проходять рецензування. Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Всі представлені матеpіали pецензуються і обговорюються pедакційною колегією. До публікації приймаються статті, які раніше не видавалися.

Перепублікація статей можлива тільки з письмової згоди редакції та обов’язкового посилання на «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром». Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. Pедколегія залишає за собою пpаво скорочувати і pедагувати статті. Відмова від публікації може не супроводжуватися роз’ясненням її причини і не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

Відповідальність за достовірність рекламних публікацій несуть рекламодавці.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, що стосується конкретного рукопису, виникає в тому випадку, якщо один з учасників процесу рецензування або публікації, автор, рецензент або редактор має зобов’язання, які могли б вплинути на його або її думку (навіть якщо це і не відбувається насправді). Фінансові відносини (наприклад, пов’язані з прийомом на роботу, консультаціями, володінням акціями, виплатою гонорарів і висновками експертів), прямі або через близьких родичів – найбільш часта причина виникнення конфлікту інтересів. Проте можливі й інші причини: особисті відносини, наукове суперництво і інтелектуальні уподобання.

Автори при поданні рукопису (будь то стаття або лист) несуть відповідальність за розкриття своїх фінансових і інших конфліктних інтересів, здатних вплинути на їх роботу. В рукопису повинні бути згадані всі особи і організації, що зробили фінансову підтримку, а також іншу фінансову або особисту участь.

Редакція журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» дуже сподівається на ваш інтерес до нашого видання. Ми будемо щиро вдячні за будь-які коментарі, відгуки, побажання.

Вимоги до статей, що публікуються в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»


Вимоги до оформлення рукописів статей для опублікування в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» викладені в «Єдиних вимоги до рукописів, які направляються в журнали біомедичного профілю» (Uniform Requirements for Manuscripts (URM) Submitted to Biomedical Journals) (переглянуті в 2010 г.). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/


Політика вільного доступу

Статті журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.

Плата за публікацію

Статті в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» публікуються безкоштовно для всіх авторів.
Редакція не стягує з авторів плату за розміщення статей у відкритому доступі, процедури відбору статті і рецензування, підготовку журналу до друку, а так же зміст сайту і електронне депонування рукописів.