Peer review policies

Peer review

All research articles, reviews and clinical cases, which the journal receives, undergo a peer review. This process is provided by the) reviewers, specialists in the article’s research field. Reviewers after evaluation recommend to the assigned editor (from the journal staff or editorial board) whether the manuscript should be accepted, revised or rejected.

The peer-review process is double-blind. Both the reviewer and the author are anonymous to each other. The editorial staff reserves the right to choose the reviewer. All submitted materials are reviewed and discussed by the editorial board. Authors should only submit original work that has not been previously published.

Articles may only be reprinted with the written permission of the editorial staff and the mandatory reference to the «Diabetes Obesity Metabolic Syndrome» journal. The authors are responsible for the information adequacy and the authenticity of the submitted materials. The Board reserves the right to shorten and edit articles. Rejection of the publication may not be accompanied by any explanation of its reasons and may not be considered a negative opinion on the scientific and practical value of the work.

Publication and submission fees

Articles in the “Diabetes Obesity Metabolic Syndrome” journal are published free of charge for all authors.

The editorial board does not charge authors for open access articles, procedures for article selection and review, preparation of the journal for publication, as well as the content of the website and electronic deposit of manuscripts.

Plagiarism policy

We discourage any form of plagiarism, including self-plagiarism. All submitted manuscripts are subject to plagiarism detection. For this purpose, editorial staff uses search engines for article text (string matches) and similarities in the bibliography with other articles. Additionally, English text articles are scanned with Grammarly Plagiarism Checker. 

Possible reasons for article rejection

The article has no scientific quality, was previously published in this or others journals, didn’t pass plagiarism check or was not appropriately formatted according to guidelines for authors.

Open Access Statement

The Journal Diabetes Obesity Metabolic Syndrome follows the policy of the Open Access. All the articles are located permanently and free of charge at once after the issue’s publication. The full textual access to the Journal’s scientific articles in the real time mode is provided on the official site of the Journal in the Archives section. 
It corresponds to the definition of the open access from BOAI. The license policy of the Journal is compatible with the most policies of the open access and archiving of materials. 
The Journal works on the license CC Attribution-ShareAlike 4.0 International. It gives an opportunity to read, to load, to copy out, to expand, to print, to search, to quote or to refer to the full text of the article in this Journal.

Індексація журналу

Всі опубліковані статті індексуються в Crossref, Google Scholar, Ulrichsweb, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD). Копії всіх статей також зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Ethics

The parameters of the research, the conditions for conducting them and the qualifications of the researchers must be fully in line with the requirements of the Directives of the European Parliament and Council 2001/20/EC from 4 April 2001, 2001/83/EC from 6 November 2001, European Parliament and Council Decisions 1901/2006 from 12 December 2006 and 1902/2006 from 20 December 2006, the ICH GCP, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, Laws of Ukraine “Basic Laws of Ukraine on Healthcare”, “On Personal Data Protection”, World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical Committees for Biomedical Expertise, Operational Guidelines for Ethics Committees, Ethical Code of Ukrainian Doctor, Code of Ethics for Ukrainian Scientists.

The permission to conduct the research should be provided by the local ethics committee on the basis of familiarization with all its parameters. Patients may be included in the study only after giving them an informed consent to participate in the study.

Редакційна політика журналу
«Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»

Журнал «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» – незалежне видання для практикуючих лікарів.

Видається з 2012 року. Мета журналу – післядипломна освіта лікарів-ендокринологів та сімейних лікарів. Аудиторія журналу – лікарі-ендокринологи, сімейні лікарі, вузькі фахівці. 6 тематичних випусків на рік. Розповсюджується безкоштовно серед фахівців і медустанов України.
В жуpналі публікуються пеpедові і оригінальні статті, короткі повідомлення, замітки з пpактики, лекції, огляди, листи в pедакцію. Оригінальні статті супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців в даній області. Надіслані до редакції статті проходять рецензування. Редакція залишає за собою право вибору рецензента. Всі представлені матеpіали pецензуються і обговорюються pедакційною колегією. До публікації приймаються статті, які раніше не видавалися.

Перепублікація статей можлива тільки з письмової згоди редакції та обов’язкового посилання на «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром». Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. Pедколегія залишає за собою пpаво скорочувати і pедагувати статті. Відмова від публікації може не супроводжуватися роз’ясненням її причини і не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

Відповідальність за достовірність рекламних публікацій несуть рекламодавці.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, що стосується конкретного рукопису, виникає в тому випадку, якщо один з учасників процесу рецензування або публікації, автор, рецензент або редактор має зобов’язання, які могли б вплинути на його або її думку (навіть якщо це і не відбувається насправді). Фінансові відносини (наприклад, пов’язані з прийомом на роботу, консультаціями, володінням акціями, виплатою гонорарів і висновками експертів), прямі або через близьких родичів – найбільш часта причина виникнення конфлікту інтересів. Проте можливі й інші причини: особисті відносини, наукове суперництво і інтелектуальні уподобання.

Автори при поданні рукопису (будь то стаття або лист) несуть відповідальність за розкриття своїх фінансових і інших конфліктних інтересів, здатних вплинути на їх роботу. В рукопису повинні бути згадані всі особи і організації, що зробили фінансову підтримку, а також іншу фінансову або особисту участь.

Редакція журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» дуже сподівається на ваш інтерес до нашого видання. Ми будемо щиро вдячні за будь-які коментарі, відгуки, побажання.

Вимоги до статей, що публікуються в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром»


Вимоги до оформлення рукописів статей для опублікування в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» викладені в «Єдиних вимоги до рукописів, які направляються в журнали біомедичного профілю» (Uniform Requirements for Manuscripts (URM) Submitted to Biomedical Journals) (переглянуті в 2010 г.). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/


Політика вільного доступу

Статті журналу «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.

Плата за публікацію

Статті в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» публікуються безкоштовно для всіх авторів.
Редакція не стягує з авторів плату за розміщення статей у відкритому доступі, процедури відбору статті і рецензування, підготовку журналу до друку, а так же зміст сайту і електронне депонування рукописів.